Αρχιτεκτονικές μελέτες

Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Οικοδομικές Άδειες

Στην «IKV Construction», διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις αρχιτεκτονικές, στατικές ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, και λειτουργώντας με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε μελέτες για οποιοδήποτε έργο μας ζητηθεί, είτε είναι νέο κτίριο είτε προσθήκη, είτε μετατροπή χρήσης υπάρχοντος κτιρίου. Ετοιμάζοντας τις αρχιτεκτονικές μελέτες, λαμβάνουμε υπόψη όλη τους τρέχοντες κανονισμούς και την υπάρχουσα νομοθεσία, διατηρώντας το έργο εντός των ορίων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη χρήση του, προβλέποντας για την ομαλότερη δυνατή ενσωμάτωση των κτιρίων στο υπάρχον φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Θεωρούμε κάθε κατασκευή μοναδική, με στόχο την ικανοποίηση όλων των ειδικών αναγκών τόσο των πελατών μας όσο και των χρηστών του κτιρίου.

Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι μια περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία που για να ολοκληρωθεί χρειάζεται να περάσει από διάφορους δημόσιες υπηρεσίες. Η ομάδα της εταιρίας μας, που αποτελείται από αρχιτέκτονες, επιθεωρητές και μηχανικούς με άριστη γνώση του θέματος, βαθιά γνώση της αστικής νομοθεσίας και μακρά εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, χειρίζεται όλα όσα χρειάζονται για αυτό το θέμα.

Στην «IKV Construction» παρέχουμε πάντα ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας!

construction-plan-calculator-hard-hat-project-isto